Xov xwm tshiab

Mob hlwb

"Brain Cancer"

Mob qog noj ntshav, raws li nws paub, tuaj yeem muaj npe raws li kev tswj tsis tau kev faib tawm ntawm cov qog nqaij hlav rau hauv cov hlwb. Thaum qhov no tshwm sim hauv lub hlwb, mob qog nqaij hlav hlwb i;

[Kev kho mob qog nqaij hlav hlwb hauv Turkey] [Kev kuaj mob qog nqaij hlav hlwb] [Cov tsos mob ntawm lub hlwb mob cancer] [Ua rau lub hlwb mob cancer] [lub hlwb mob cancer]

Mob hlwb | Wednesday, 6 July 2022|

    Kev sab laj dawb